Nie życzymy sobie!

Wezwij ambasadorów,
aby przestali angażować się w promowanie Parady Równości w Polsce!

53 ambasadorów i szefów przedstawicielstw organizacji międzynarodowych w Polsce podpisało list otwarty z poparciem dla Parady Równości w Warszawie 8 czerwca 2019 r. Wyrazili w nim poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakle dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski.
Wielu z nich wzięło następnie udział w Paradzie Równości, wydarzeniu, którego postulaty budzą sprzeciw ogromnej większości Polaków i kwestionują wartości, które przez lata budowały naszą wspólnotę narodową. Wspomniany list, jak również oficjalna obecność na tamtym wydarzeniu (kilkudziesięcioosobowe reprezentacje, stoiska) są dla nas jednoznaczną próbą nacisku na polskie społeczeństwo i władze, aby zaakceptować skrajnie kontrowersyjne roszczenia, jak np. przymusowa edukacja seksualna w przedszkolach i szkołach, adopcja dzieci przez pary jednopłciowe czy aborcja na życzenie do 12. tygodnia życia dziecka.

Nie życzymy sobie angażowania się ambasadorów w promowanie inicjatyw budzących sprzeciw 80% polskiego społeczeństwa i podważających polski ład konstytucyjny!

Wyraź swoje oburzenie i podpisz protest do wszystkich sygnatariuszy tego listu. 

Stań w obronie suwerenności naszego kraju i polskich rodzin!

#NieŻyczymySobie

Udostępnij na:

J.E. Shpresa Kureta, Ambasador Republiki Albanii
J.E. Ana María Ramírez, Ambasador Republiki Argentyny
J.E. Paul Wojciechowski, Ambasador Australii
J.E. Werner Almhofer, Ambasador Austrii

Szanowni Państwo!

Wyrażam moje głębokie oburzenie faktem podpisania przez Państwa listu otwartego z poparciem dla Parady Równości w Warszawie 8 czerwca 2019 r.

Jestem głęboko zbulwersowany Państwa zaangażowaniem w to skrajnie kontrowersyjne wydarzenie, którego postulaty są drastycznie sprzeczne z przekonaniami znakomitej większości polskiego społeczeństwa i jawnie godzą w demokratycznie ustanowiony ład konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej. Państwa działania odbieram jako próbę wywierania presji i usiłowanie narzucenia Polsce dyktatu obcych ideologii, kwestionujących fundamentalne wartości jak rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny czy prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Stanowczo sprzeciwiam się tym działaniom i wzywam Państwa do niezwłocznego zaprzestania oficjalnego popierania Parady Równości oraz innych inicjatyw kontrowersyjnych społecznie i podważających ład prawny w Polsce.

Wśród oficjalnych postulatów Parady Równości, dla których wyrazili Państwo oficjalne poparcie, znajdują się skrajnie kontrowersyjne kwestie jak m.in.:

  • żądaniewprowadzenia pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań”, sprzeczne z przekonaniami ponad 80% polskiego społeczeństwa, które nie zgadza się na adopcję dzieci przez pary jednopłciowe (zgodnie z badaniami opinii publicznej Kantar i CBOS), oraz naruszające konstytucyjną zasadę ochrony małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny – „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej” (Art. 18 Konstytucji RP);
  • żądanie „wprowadzenia do wszystkich szkół i przedszkoli rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku”, sprzeczne z opinią 80% polskiego społeczeństwa, które uważa że to rodzice powinni decydować czy i jakie treści dotyczące płciowości przekazywać ich dzieciom (zgodnie z badaniami opinii publicznej Maison and Partner i IBRIS) oraz naruszające wyrażone w Art. 48 Konstytucji RP prawo rodziców „do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”;
  • żądanie „zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do (…) bezpłatnej antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz aborcji na żądanie do 12 tygodnia ciąży”, sprzeczne z opinią 75% polskiego społeczeństwa, które określa się jako „pro-life” (zgodnie z badaniami opinii publicznej agencji Difference) oraz naruszające konstytucyjną zasadę ochrony życia zawartą w art. 38 Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia” oraz art. 4a Ustawy O Planowaniu Rodziny, Ochronie Płodu Ludzkiego i Warunkach Dopuszczalności Przerywania Ciąży, który jasno określa jedyne 3 przypadki dopuszczalności aborcji.

Oficjalne poparcie Parady Równości oznacza poparcie jej skrajnych ideologicznie postulatów – sprzecznych z przekonaniami polskiego społeczeństwa i radykalnie naruszających porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Takie działania naruszają art. 41 konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, który nakazuje członkom przedstawicielstw dyplomatycznych „szanowanie ustaw i innych przepisów państwa przyjmującego. Mają one również obowiązek nie mieszać się do spraw wewnętrznych tego państwa”.

Reprezentując przekonania 80% polskiego społeczeństwa, broniąc demokratycznie ustanowionego ładu konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, a także pragnąc budować przyjazne stosunki między narodami, oparte na wzajemnym szacunku, wzywam Państwa do niezwłocznego zaprzestania oficjalnego popierania Parady Równości oraz innych inicjatyw kontrowersyjnych społecznie i podważających porządek prawny w Polsce.

Z wyrazami szacunku,

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Fundacji

© Centrum Życia i Rodziny 2024